2de kleuterklas

Het klasje voor 4 jarige kleuters van juf Anita, juf Stefanie en klaspop LOELOE .

Een klasje waarin het welbevinden, het zich goed voelen van de kleuters op de eerste plaats staat en waar al spelend geleerd en gewerkt wordt. Een klas waarin ook de zelfstandigheid centraal staat . Een klas waarin  alle ontwikkelingsgebieden van je kleuter zo ver mogelijk ontwikkeld worden: Individueel, in kleine groepjes  of klassikaal  met hulp van de zorg-en ondersteuningsjuf. Een klas waarin we respect hebben voor ieders eigenheid, ieders talent, ieders mogelijkheden en afkomst. Kortom een klas met een warme thuisbasis voor iedereen...

Kom gerust vrijblijvend een kijkje nemen: "Altijd Welkom."