Schoolreglement

Schoolreglement

Als school hebben wij ook een schoolreglement met daarin informatie en afspraken die voor jou als ouder belangrijk zijn. Het schoolreglement is een belangrijk document voor onze school. Dit werd samengesteld door OVSG en het schoolteam en is de leidraad van de school en vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. 

Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, krijg je het opnieuw ter ondertekening voorgelegd. Jij, je kind en de school moeten het naleven. Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in een school.

Onder voorbehoud van de gemeenteraad op 28 september 2023.