Schoolreglement

Schoolreglement

Als school hebben wij ook een eigen leerlingbrochure met daarin informatie en afspraken die voor jou als ouder belangrijk zijn. In dit schoolreglement vind je de wederzijdse rechten en plichten van de leerlingen, de ouders en de school. Over de inhoud van het reglement vindt overleg plaats in de schoolraad. Daar ben jij als ouder in vertegenwoordigd.  

Als ouder onderteken je het schoolreglement voorafgaand aan de inschrijving. Als de school het reglement wijzigt, krijg je het opnieuw ter ondertekening voorgelegd. Jij, je kind en de school moeten het naleven. Als je niet akkoord gaat met aspecten uit het reglement, kan je je kind niet inschrijven in een school.

Leerlingbrochure

In deze brochure ....