Oudercomité

Samen school maken! 

Het oudercomité is een groep ouders die alle ouders met kinderen op onze school vertegenwoordigt. Het wil een schakel zijn tussen de ouders en de school en fungeert als aanspreekpunt voor ouders. Het doel van deze samenwerking is steeds gericht op een ideale leef- en leeromgeving voor onze kinderen.

Hun opdracht 

  • We adviseren de school over bepaalde thema’s. 
  • We helpen met de organisatie van het schoolfeest, de sportdag,  het grootouderfeest, de kerstmarkt ... Ook doen we een wafel- of koekenverkoop, … met de inkomsten van deze activiteiten ondersteunen we financieel de school met verschillende activiteiten zoals schaatsen, zeeklassen,... 

Ook ouders die niet in het oudercomité zitten, kunnen op vrijwillige basis helpen bij activiteiten van het oudercomité en/of van de school. 

Het team

  • Voorzitters: Melissa Aerts en Gerry Dilen
  • Communicatieverantwoordelijke: melissa.aerts@oudercomitegbsdeleerplaneet.be
  • Penningmeester: Karel Eyckens 
  • Secretaris: Fatih Yildiz