Opvang

Buitenschoolse kinderopvang

Schoolgaande kinderen tussen 2,5 en 12 jaar kunnen op schooldagen, schoolvrije dagen en schoolvakanties tussen 6.30 en 19 uur terecht in de buitenschoolse kinderopvang ’t Klim-Op-Ke.

Gezien het beperktere aantal opvangplaatsen wordt er tijdens vakanties voorrang gegeven aan kinderen waarvan minstens 1 ouder effectief in Heusden-Zolder woont.

Opvanglocaties

’t Klim-Op-Ke heeft 5 opvanglocaties waarvan een dichtbij onze school in Zolder. De andere locaties vind je in Heusden, Berkenbos, Boekt en Bolderberg.

Werking

In het huishoudelijk reglement en het reservatiereglement, vind je meer informatie over onze algemene werking en het reserveren van opvangdagen. Je kan deze documenten downloaden van de website van lokaal bestuur Heusden-Zolder.

Inschrijven

Schrijf je in 4 stappen in voor de buitenschoolse opvang van je kind(eren):

  1. Je kan je inschrijvingsdossier online aanmaken. Let op: hou de rijksregisternummers van je gezinsleden bij de hand want die heb je nodig voor de registratie.
  2. Vul bijkomend het ontvangstbewijs en akkoordverklaring huishoudelijk reglement in en de bevraging Kind en Gezin. 
  3. Neem contact met Team Buitenschoolse Kinderopvang om:
    • in te schrijven voor een informatie- en inschrijvingsmoment, 
    • een afspraak te maken
  4. Vanaf dan kan je via i-Active de opvang van je kind(eren) reserveren.