Medicatiebeleid

Medicijnen toedienen op school houdt heel wat risico’s in

 • Verantwoordelijk en aansprakelijk
  Een leraar die op eigen initiatief medicijnen toedient, begeeft zich op het terrein van de geneeskunde.
  Hij is strafbaar.
  Loopt er iets fout, dan kan hij aansprakelijk worden gesteld.
 • Ernstige bijwerkingen
  Sommige kinderen zijn allergisch voor bepaalde stoffen in medicijnen.
  Medicijnen kunnen ook reageren op andere die de leerling thuis al heeft genomen.
  Een foute toediening kan hem in shock of in een coma brengen.
 • Overdosis
  Sommige medicijnen zijn niet voor kinderen geschikt.
  Een volwassen dosis is voor een kind vaak al een overdosis. Enkel dokters kunnen een diagnose stellen en de juiste medicijnen en dosis voorschrijven.
 • Gewenning en verslaving
  In sommige medicijnen zitten stoffen die de normale werking van het lichaam aantasten: ze veranderen het denken, de concentratie, de alertheid, het welzijn, de emoties…
  Je wordt er snel aan gewend en verslaafd.
 • Middelenmisbruik
  Een school die snel medicijnen toedient, geeft het signaal dat er voor elk probleem een pil bestaat.
  Leerlingen nemen dat idee over.

De Leerplaneet voert een veilig medicatiebeleid

Eerst en vooral wil de school benadrukken dat, in het belang van andere leerlingen en leerkrachten, een zieke leerling niet op school thuis hoort. Toch kan het gebeuren dat een kind op school medicijnen moet nemen. Leraren zijn echter geen artsen. Zij mogen dus niet zomaar medicijnen toedienen. Daarom volgen we een aantal regels:

 • De school aanvaardt enkel medicijnen op voorschrift van de dokter, ondertekend door de ouders en de dokter en voorzien van een doktersstempel.
 • Zonder attest dient niemand op school medicijnen toe. Ook niet bij uitzondering. Leraren zijn niet medisch geschoold en zijn volgens de wet strafbaar als ze dat wel doen.
 • Geef de medicijnen in de originele verpakking én met een volledig ingevuld, ondertekend en afgestempeld doktersattest rechtstreeks af op school. Dus niet via de boekentas of het kind.