Klas 6

In het zesde leerjaar bij juf Els en juf Iris werken we verder aan de leerstof en proberen we ons voor te bereiden op het middelbaar onderwijs: we oefenen op het zelfstandiger worden, zowel op cognitief als sociaal vlak, we leren leren, verantwoordelijkheid dragen. We werken dikwijls in groepjes of per twee, zodat we van elkaar kunnen leren. Ook doen we veel projectwerk, de kinderen werken dan in groep thema’s uit rond allerlei W.O.-onderwerpen (techniek, natuur, tijd, gezondheid, …). Er komen ook een paar speciale thema’s aan bod, zoals het fietsexamen, leren reanimeren en seksuele voorlichting. Op het einde van het schooljaar wordt het extra druk met de OVSG-toetsen en de voorbereiding van de diploma-uitreiking, waar we op een leuke manier afscheid nemen van de basisschool.