Instapklas

In de instapklas wacht Mallemien op haar vriendjes en vriendinnetjes. Zij zorgt samen met juf Katleen voor regelmaat en veiligheid en geborgenheid tijdens de eerste schoolmomenten.   Ze verzorgen, troosten en vegen traantjes als het nodig is.   We  ontdekken samen het speelgoed en het schoolritme, spelen met nieuwe vriendjes uit de klas en werken aan onze ZELFSTANDIGHEID. 

Iedereen is hier welkom !