CLB

Onze school en het CLB delen de opdracht om leerlingen kansen te bieden op een maximale ontplooiing van hun mogelijkheden.

Scholen en CLB zijn hierin partners met ieder een eigen en complementaire insteek, ze vullen elkaar aan.

We hebben als school een visie en een beleid op vlak van leerlingenbegeleiding uitgewerkt en passen die toe in onze onderwijspraktijk, steeds met het oog op het bieden van kwalitatief onderwijs.

De visie en het beleid leerlingenbegeleiding kan je hieronder nalezen in de bijlage.

Je kan er onze doelen en alle acties terugvinden (hoofdzakelijk deze die zich situeren op fase 0 en 1) waarbij onze school de regierol in handen heeft.

Contactgegeven: 

Vrij CLB Limburg - afdeling Houthalen

Contactpersoon voor onze school is Lucia Evers - 011/52.52.05

https://www.vclblimburg.be/houthalen